• (0235) 3811657
  • (0235) 3810765
  • qtgqnam2005@gmail.com
Mẹo: Viết tiếng Việt có dấu để tìm kiếm chính xác hơn
Khoảng 92 kết quả (0.16 giây)Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất ở (giao đất sử dụng lâu dài) gồm 15 lô đất tại Khu Vườn Lễ, Thôn Đa Hòa Nam, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, dự án do UBND xã Điện Hồng làm Chủ đầu tư; Các lô đất cụ thể như sau:


Thông báo Bán đấu giá QSDĐ Tam Đàn Phú Ninh

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất ở (giao đất sử dụng lâu dài) gồm 03 lô đất Khu O1 và 02 lô đất Khu O2 tại Khu tái định cư cụm CN - TTCN xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, dự án do UBND Xã Tam Đàn làm Chủ đầu tưThông báo bán đấu giá đất tại Thị xã Điện Bàn

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ (thời hạn sử dụng đất 50 năm), theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời hạn thuê 50 năm đối với 02 lô đất A1, A2 tại thôn Viêm Tây 1, xã Điện Thắng Bắc và Quyền sử dụng đất ở (giao đất sử dụng lâu dài) đối với 06 lô đất B1-01, B1-02, B10-69, B8-64, B8-65, B8-66, tại khu dân cư đường vào Cụm công nghiệp Trảng Nhật, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn.