• (0235) 3811657
  • (0235) 3810765
  • qtgqnam2005@gmail.com
Mẹo: Viết tiếng Việt có dấu để tìm kiếm chính xác hơn
Khoảng 92 kết quả (0.21 giây)

Thông báo bán đấu giá đất tại Thị xã Điện Bàn

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ (thời hạn sử dụng đất 50 năm), theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời hạn thuê 50 năm đối với 02 lô đất A1, A2 tại thôn Viêm Tây 1, xã Điện Thắng Bắc và Quyền sử dụng đất ở (giao đất sử dụng lâu dài) đối với 06 lô đất B1-01, B1-02, B10-69, B8-64, B8-65, B8-66, tại khu dân cư đường vào Cụm công nghiệp Trảng Nhật, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn.Thông báo bán đấu giá QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại Điện Bàn

Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm: - Tài sản 01: Quyền sử dụng đất có diện tích 262,70 m2 và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 221/2, tờ bản đồ số 03, khối Cẩm Sa, Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Giá khởi điểm: 954.195.011 đồng ( Chín trăm năm mươi tư triệu một trăm chín mươi lăm nghìn không trăm mười một đồng)