Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

- 01 máy lọc nước uống đóng chai (500L/giờ) của ông Lý Quốc Tuấn và bà Trần Thị

Chung, địa chỉ: Khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng

Nam.

- Giá khởi điểm: 15.669.006 đồng (Mười lăm triệu sáu trăm sáu mươi chín ngàn

không trăm lẻ sáu đồng)

2. Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và đăng ký mua tài sản, nộp tiền đặt

trước:

- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và tiền đặt trước (trong giờ hành chính): kể từ

ngày thông báo đấu giá tài sản cho đến 14h30 ngày 12 /04/2018

- Thời gian nhận tiền đặt trước: từ 08h00 ngày 12/4/2018

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm

- Phí tham gia đấu giá: 50.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ.

- Địa điểm: Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: 30A Hùng

Vương, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

(Số TK 3311101445007 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Quảng Nam của

Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam)

3. Thời gian xem tài sản: Trong thời gian đăng tin.

4.Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá (Dự kiến): 8h giờ 00ngày 13/4/2018 tại

Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty CP Tư vấn và Tài chính Giá cả Quảng Nam - Số 30A

Hùng Vương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại số: 0987499803 (Anh Nhật);