Công ty Cổ phần Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam phối hợp với Chi

nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đại Lộc thông báo đấu giá tài sản như sau:

 

1. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất 05 lô đất tại thôn Thượng Phước,

và Quảng Huế xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Tổng giá khởi điểm:

516 250 000đồng

2. Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ/lô đất.

3. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và xem tài sản:

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 10 giờ 30 ngày 07/05/2018

- Địa điểm tham khảo hồ sơ: UBND xã Đại Hòa hoặc Công ty CP Tư vấn Tài

chính và Giá cả Quảng Nam .

- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản tọa lạc.

4. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu đấu giá:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và và bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: từ 8 giờ

00 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 09/05/2018.

- Thời gian mở cuộc đấu giá (công bố kết quả) dự kiến: Vào lúc 14 giờ 30

phút ngày 09/05/2018.

- Điạ điểm bỏ phiếu đấu giá: UBND xã Đại Hòa.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam;

ĐC: 30A Hùng Vương, TP Tam Kỳ; ĐT: 0235.3815151 hoặc UBND xã Đại

Hòa.; ĐT: 0235.3786111.