Công ty Cổ phần Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam phối hợp với Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Huyện Duy Xuyên thông báo đấu giá tài sản như sau:

 1. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất 02 lô đất số 03-Khu B1 và số 15-Khu B2 tại Khu dân cư phố chợ Trà Kiệu, thôn Trà Châu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

 2. Ký hiệu, diện tích (m²/lô), đơn giá(đ/m²), giá khởi điểm (đồng/ lô), tiền đặt trước và bước giá của các lô đất đưa ra đấu giá như sau: (Căn cứ QĐ 6274/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND Huyện Duy Xuyên):

 

Stt

Ký hiệu thửa đất

Diện tích (m2)

 Đơn giá (đồng)

 Giá khởi điểm từng lô (đồng)

 Tiền đặt trước (đồng)

(tương đương 15%)

 Bước giá (đồng)

1

LÔ SỐ 03-KHU B1

156

2.048.000

319.488.000

47.900.000

3.000.000

2

LÔ SỐ 15-KHU B2

153

3.276.000

501.228.000

75.200.000

5.000.000

Tổng cộng

309

 

820.716.000

123.100.000

 

 

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định).

3. Phí mua hồ sơ đấu giá:

1.

LÔ SỐ 03-KHU B1:

Lệ phí 200.000 đồng/01 hồ sơ.

2.

LÔ SỐ 15-KHU B2:

Lệ phí 500.000 đồng/01 hồ sơ.

 4. Thời gian xem tài sản, bán, nộp hồ sơ, tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá và tổ chức đấu giá:

a) Thời gian bán hồ sơ (trong giờ hành chính):

Kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản đến 10h00 ngày 05/12/2018.

b) Xem tài sản (trong giờ hành chính): Liên hệ TTPT Quỹ đất H. Duy Xuyên

c) Thời gian nộp tiền đặt trước và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ 8h30 ngày 04/12/2018 đến 14h00 ngày 05/12/2018.

d) Thời gian mở phiên đấu giá : Đúng 09h00 ngày 07/12/2018 (Thứ Sáu).

 4. Địa điểm xem tài sản, bán, nộp hồ sơ, tiền đặt trước và đấu giá:

a) Địa điểm xem tài sản:

Khu dân cư phố chợ Trà Kiệu, thôn Trà Châu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

b) Địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ:

- Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Huyện Duy Xuyên.

  Địa chỉ: 434 – Hùng Vương – Thị trấn Nam Phước – Duy Xuyên.

- Công ty CPTV Tài Chính & Giá Cả Quảng Nam.

  Địa chỉ: 30A – Hùng Vương – TP. Tam Kỳ – Quảng Nam.

d) Địa điểm nộp tiền đặt trước: 

Khách hàng tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản số 3311101445007 tại Ngân hàng Thương mại CP Quân đội - Chi nhánh Quảng Nam của Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam.

e) Địa điểm tổ chức đấu giá:

Tại Hội trường Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Huyện Duy Xuyên.

f) Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.

Nếu có sự thay đổi về thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá, chúng tôi sẽ có Thông báo điều chỉnh trước ngày diễn ra cuộc đấu giá 03 (ba) ngày.

Số điện thoại liên hệ: 0235.381.51.51 gặp Ms. Hiếu – phòng đấu giá./