V/v Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ( trụ sở làm việc cũ của UBND xã Quế phú) huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam phối hợp với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Quế Sơn thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ( trụ sở làm việc cũ của UBND xã Quế phú) huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

2. Giá khởi điểm của  tài sản bán đấu giá (giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất): 5.828.000.000 đồng. Bằng chữ: Năm tỷ tám trăm hai mươi tám triệu đồng y.

Chi tiết các ngôi nhà gắn liền với quyền sử dụng đất như sau:

Địa chỉ nhà và đất Diện tích đất (m2) Gía khởi điểm (Đồng) Ghi chú
UBND xã Quế Phú (cũ) 3.175,9m2 5.828.000.000  
Trong đó:      
Giá trị QSD đất   5.399.030.000  
Giá trị TS trên đất   429.105.530  

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy CN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  theo quy định)

3. Thời gian tham khảo mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký đấu giá mua tài sản và nộp tiền đặt trước:

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 10 giờ 30 ngày 08/03/2017.               

Khách hàng xem tài sản liên hệ với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Quế Sơn.

- Địa điểm: Tại trụ sở làm việc:

+ Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Quế Sơn, Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

          4. Phí tham gia đấu giá (mua hồ sơ): 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ/ một tài sản đăng ký tham gia đấu giá

5. Tiền đặt trước: 850.000.000 đồng ( Tám trăm năm mươi triệu đồng)

6. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá (Dự kiến):

Vào lúc 08 giờ 30’ ngày10/03/2017 tại Phòng họp Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Quế Sơn (hoặc điạ điểm được ghi tại Giấy mời).

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty CP Tư vấn và Tài chính Giá cả Quảng Nam- Số 30A Hùng Vương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại số: 0905176386 (Anh Ngọc) hoặc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Quế Sơn – Số 02 Trưng Nữ Vương, TT Đông Phú, huyện Quế Sơn gặp anh Khánh SĐT: 0913. 033.293