Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Máy tàu đã qua sử dụng công suất 400CV, nơi chế tạo (Mỹ) được kê biên đảm bảo thi hành án của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Thăng Bình.

2. Giá khởi điểm: 107.100.000 đồng (Một trăm lẻ bảy triệu một trăm ngàn đồng VN)

3. Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và đăng ký mua tài sản, nộp tiền đặt trước:

-  Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 10h30 ngày 06/02/2017

-  Tiền đặt trước: 15% giá trị của tài sản.

-  Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ.

-  Địa điểm: Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: 30A Hùng Vương, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

4. Thời gian xem tài sản: Trong thời gian đăng tin.

5.Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá (Dự kiến): 08 giờ 30’ ngày 07/02/2017 tại Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam.

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty CP Tư vấn và Tài chính Giá cả Quảng Nam- Số 30A Hùng Vương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại số: 0905176386 (Anh Ngọc) hoặc 0966622345 (Chị Liên);