V/v Bán đấu giá tài sản là  quyền sử dụng đất

Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam phối hợp với UBND xã Điện Thắng Trung thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản bán đấu giá:Quyền sử dụng đất ở (giao đất sử dụng lâu dài) đối với 28 lô đất  tại thôn Thanh Quýt 2 (KDC Hòa Thắng) xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn;

Ký hiệu, tên đường, diện tích (m2/lô), đơn giá (đồng/m2), giá khởi điểm(đồng/lô) của  tài sản bán đấu giá như sau:

STT

Ký hiệu

lô đất

Tên đường

Diện tich

(m2/lô)

Đơn giá

(đ/m2)

Gía khởi điểm

(đồng/lô)

1 L.287-A: 01 ĐH 1 125

1.870.000

233.750.000
2 L.287-A: 02 ĐH 1 125 1.700.000 212.500.000
3 L.287-A: 03 ĐH 1 125 1.700.000 212.500.000
4 L.287-A: 04 ĐH 1 125 1.700.000 212.500.000
5 L.287-A: 05 ĐH 1 125 1.700.000 212.500.000
6 L.287-A: 06 ĐH 1 125 1.700.000 212.500.000
7 L.287-A: 07 ĐH 1 125 1.700.000 212.500.000
8 L.287-A: 08 ĐH 1 101.3 1.700.000 172.210.000
9 L.287-A: 09

Bê tông

6,5mét

123.1 1.000.000 123.100.000
10 L.287-A: 10

Bê tông

6,5mét

122.7 1.000.000 122.700.000
11 L.287-A: 11

Bê tông

6,5mét

208.4 1.000.000 208.400.000
12 L.287-A: 12

Bê tông

6,5mét

140 1.000.000 140.000.000
13 L.287-A: 13

Bê tông

6,5mét

140 1.000.000 140.000.000
14 L.287-A: 14

Bê tông

6,5mét

125 1.200.000 140.000.000
15 L.287-A: 15

Bê tông

6,5mét

125 1.200.000 140.000.000
16 L.287-A: 16

Bê tông

6,5mét

125 1.200.000 140.000.000
17 L.287-A: 17

Bê tông

6,5mét

125 1.200.000 140.000.000
18 L.287-A: 18

Bê tông

6,5mét

190.2

1.320.000

251.064.000
19 L.287 -B: 01

Bê tông

6,5mét

115.8

1.320.000

152.856.000
20 L.287 -B: 02

Bê tông

6,5mét

125 1.000.000 125.000.000
21 L.287 -B: 03

Bê tông

6,5mét

125 1.000.000 125.000.000
22 L.287 -B: 04

Bê tông

6,5mét

125 1.000.000 125.000.000
23 L.287 -B: 05

Bê tông

6,5mét

125 1.000.000 125.000.000
24 L.287 -B: 06

Bê tông

6,5mét

125 1.000.000 125.000.000
25 L.287 -B: 07

Bê tông

6,5mét

125 1.000.000 125.000.000
26 L.287 -B: 08

Bê tông

6,5mét

125 1.000.000 125.000.000
27 L.287 -B: 09

Bê tông

6,5mét

125 1.000.000 125.000.000
28 L.287 -B: 10

Bê tông

6,5mét

152.5 1.000.000 152.500.000
      Cộng   3.669   4.571.580.000

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy CN QSD đất theo quy định).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản, mua hồ sơ đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 14 giờ 30phút ngày 08/02/2017.       

- Địa điểm: Tại trụ sở làm việc của 02 nơi:

+ Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Số 30A Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

+ UBND xã Điện Thắng Trung; thôn Thanh Quýt 3, xã Điện Thắng Trung

 (Khách hàng khảo sát thực địa khu đất, liên hệ với UBND xã Điện Thắng Trung để được hướng dẫn)

3. Thời gian, địa điểm nộp đơn đăng ký và tiền đặt trước:

- Thời gian: Từ 14 giờ 30 phút ngày 06/ 02 /2017 đến 14 giờ 30 phút ngày     08/02/2017.                                                                                                             

- Địa điểm nộp đơn đăng ký và tiền đặt trước (nơi khách hàng mua hồ sơ):

+ Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Số 30A Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

+ UBND xã Điện Thắng Trung; thôn Thanh Quýt 3, xã Điện Thắng Trung

4. Phí tham gia đấu giá (tiền mua hồ sơ) và tiền đặt trước:

- Phí tham gia đấu giá:

+ Đối với các lô đất có giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng trở xuống, mức thu là 100.000đ/hồ sơ/lô đất.

+ Đối với các lô đất có giá khởi điểm trên 200.000.000 đồng, mức thu là 200.000đ/hồ sơ/lô đất.

- Tiền đặt trước:  15% (mười lăm phần trăm) giá khởi điểm của lô đất đăng ký đấu giá.

5. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá (Dự kiến): Vào lúc 08 giờ 30’ ngày  10/02/2017 tại Hội trường UBND xã Điện Thắng Trung.

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty CP Tư vấn và Tài chính Giá cả Quảng Nam- Số 30A Hùng Vương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại số: 0905176386 (Anh Ngọc) hoặc 0966622345 (Chị Liên);