• (0235) 3811657
  • (0235) 3810765
  • qtgqnam2005@gmail.com

Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 2018, đấu giá tài sản công, tài sản thi hành án, ô tô, máy móc, thiết bị và các tài sản khác tại Quảng Nam, Thành phố Tam Kỳ, Thành phố Hội An và các huyện Điện Bàn, Núi Thành, Thăng Bình, Nam-Bắc Trà My, Phước Sơn, Tiên Sơn, Duy Xuyên...


Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất ở (giao đất sử dụng lâu dài) gồm 15 lô đất tại Khu Vườn Lễ, Thôn Đa Hòa Nam, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, dự án do UBND xã Điện Hồng làm Chủ đầu tư; Các lô đất cụ thể như sau:


Thông báo bán đấu giá tài sản

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất tại thửa số 70, tờ bản đồ số 05; Diện tích 309 m2 tại thôn Bền, xã sông Kôn, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam theo Giấy CN QSD đất số 081/QSDĐ do UBND huyện Hiên (nay là huyện Đông Giang) cấp ngày 21/05/2003 và Diện tích ngoài Giấy CNQSDĐ, được cha mẹ cho theo biên bản giải quyết việc thi hành án ngày 11/12/2014 là 3,2 m2. Tổng diện tích là 312,2 m2./.

Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý

Tài sản bán đấu giá: Vật tư thu hồi từ việc phá dỡ 04 nhà làm việc tại Khu vui chơi trẻ em huyện Quế Sơn gồm: Nhà Ban quản lý các DA ĐT&XD, nhà Bưu điện, 02 nhà Mặt trận (Được xây dựng vào khoảng năm 1975), thuộc Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Bán đấu giá

Tài sản bán đấu giá: Lô Gỗ xẻ, tròn các loại từ nhóm I đến nhóm VII, có khối lượng 20,364 m3; Tài sản đang được gửi bảo quản tại Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2; thôn Hòa Hữu Tây, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; Giá khởi điểm của tài sản là (tròn số): 142.090.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai triệu, không trăm chín mươi ngàn đồng)