• (0235) 3811657
  • (0235) 3810765
  • qtgqnam2005@gmail.com

Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 2018, đấu giá tài sản công, tài sản thi hành án, ô tô, máy móc, thiết bị và các tài sản khác tại Quảng Nam, Thành phố Tam Kỳ, Thành phố Hội An và các huyện Điện Bàn, Núi Thành, Thăng Bình, Nam-Bắc Trà My, Phước Sơn, Tiên Sơn, Duy Xuyên...

Thông báo bán đấu giá xe máy vi phạm HC

Tài sản bán đấu giá là: Tang vật phương tiện phạm hành chính bị tịch thu tài sản gồm: 15 xe mô tô, 12 máy nổ, 05 Đinamô, 01 combichxo, 01 trục bơm nước tiết diện 60mm, 01 máy phát điện S2600- N, 02 máy nén hơi, 02 bình hơi, 01 cối xay của Công An huyện Phú Ninh.Thông báo bán đấu giá Nhà máy

Bán đấu giá các tài sản trên đất là: Công trình xây dựng nhà máy chế biến hạt điều trên diện tích đất thuê của Nhà nước là 18.750m2, thửa số 322, tờ bản đồ số 22 tại Cụm CN Hà Lam - Chợ Được, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam thuộc sở hữu của Công ty TNHH Anh Phương (Theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 39/TC, ngày 20/6/2006).

Thông báo bán đấu giá Nhà Đông Giang

Bán đấu giá các tài sản trên đất là: Quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất tại thửa số 70, tờ bản đồ số 05; Diện tích 309 m2 tại thôn Bền, xã sông Kôn, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam theo Giấy CN QSD đất số 081/QSDĐ do UBND huyện Hiên (nay là huyện Đông Giang) cấp ngày 21/05/2003 và Diện tích ngoài Giấy CNQSDĐ, được cha mẹ cho theo biên bản giải quyết việc thi hành án ngày 11/12/2014 là 3,2 m2. Tổng diện tích là 312,2 m2.

Thông báo bán đấu giá 09 lô gỗ

Tài sản bán đấu giá là: tang vậtphương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước gồm 09 lô gỗ phách các loại của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bắc Trà My( bán từng lô một)


Thông báo Bán đấu giá QSDĐ Tam Đàn Phú Ninh

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất ở (giao đất sử dụng lâu dài) gồm 03 lô đất Khu O1 và 02 lô đất Khu O2 tại Khu tái định cư cụm CN - TTCN xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, dự án do UBND Xã Tam Đàn làm Chủ đầu tư


Thông báo bán đấu giá

Tài sản bán đấu giá: Công trình xây dựng và tài sản gắn liền trên thửa đất số Hg 324, Hg 325, Hg 339, tờ bản đồ số 5, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam của Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ du lịch Thuận Tình danh mục theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản của Hội đồng cưỡng chế thi hành án Cục thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Nam ngày 14 tháng 6 năm 2012 (có một số tài sản không còn như biên bản kê biên, nhà không có cửa, không có sườn và mái lợp...Tài sản bán theo tình trạng thực tế).