• (0235) 3811657
  • (0235) 3810765
  • qtgqnam2005@gmail.com

Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 2018, đấu giá tài sản công, tài sản thi hành án, ô tô, máy móc, thiết bị và các tài sản khác tại Quảng Nam, Thành phố Tam Kỳ, Thành phố Hội An và các huyện Điện Bàn, Núi Thành, Thăng Bình, Nam-Bắc Trà My, Phước Sơn, Tiên Sơn, Duy Xuyên...


Thông báo bán đấu giá tài sản thi hành án

Tài sản bán đấu giá: Tài sản kê biên đảm bảo thi hành án của Công ty TNHH thực phẩm chế biến Á Châu là Công trình xây dựng, máy móc thiết bị tại Nhà máy chế biến thức ăn Đại Hiệp, nằm trên lô đất số 1,2,3 khu B2 Cụm công nghiệp Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam theo chứng thư thẩm định giá số Vc 13/05/27/TS ngày 21/5/2013 của Công ty Cp Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam do Hội đồng kê biên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam kê biên ngày 15/02/2012 cụ thể như sau:

Thông báo bán đấu giá Tàu công vụ Hội An

Tài sản bán đấu giá thanh lý là: 01 Tàu thủy nội địa, Tên tàu: Hội An, Số ĐKHC: Qna Kích thước: Lmax=26,60m, L=24,460m, D=2,60m, d=1,05m, Bmax=5,20m, B=4,80m, Tổng công suất máy chính: 1200 Cv - Công dụng: Tàu khách, tổng số khách được chở: 80 người. Số đăng kiểm: V92-00077, Chủ sở hữu: UBND thành phố Hội An.

Thông báo bán đấu giá xe máy vi phạm hành chính

Tài sản bán đấu giá gồm: Lô số 01: Lô xe bán thanh lý từng chiếc được cấp giấy đăng ký, lập thủ tục sang tên và đăng ký biển kiểm soát để lưu hành. (Có danh sách kèm theo); Giá khởi điểm: 61.900.000 đồng (Sáu mươi mốt triệu, chín trăm ngàn đồng). 1.2 Lô số 02: Lô xe máy bán phế liệu, không được lưu hành, không sang tên chuyển nhượng và không được cấp giấy phép. (Có danh sách kèm theo); Giá khởi điểm: 28.600.000 đồng (Hai mươi tám triệu, sáu trăm ngàn đồng)