• (0235) 3811657
  • (0235) 3810765
  • qtgqnam2005@gmail.com

Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 2018, đấu giá tài sản công, tài sản thi hành án, ô tô, máy móc, thiết bị và các tài sản khác tại Quảng Nam, Thành phố Tam Kỳ, Thành phố Hội An và các huyện Điện Bàn, Núi Thành, Thăng Bình, Nam-Bắc Trà My, Phước Sơn, Tiên Sơn, Duy Xuyên...

Thông báo bán đấu giá cưa CD Đông Giang

Tài sản bán đấu giá: Tài sản kê biên thi hành án là Một máy xẻ gỗ CD và nhà xưởng chế biến gỗ, mái lợp tôn, cột, kèo gỗ của Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Hoàng Nam Hải đã qua sử dụng có địa chỉ tại: Thôn A Sờ, xã Mà Cooih, huyện Đông Giang
Thông báo bán đấu giá máy cưa CD

Tài sản bán đấu giá: Tài sản kê biên thi hành án là Một máy xẻ gỗ CD và nhà xưởng chế biến gỗ, mái lợp tôn, cột, kèo gỗ của Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Hoàng Nam Hải đã qua sử dụng có địa chỉ tại: Thôn A Sờ, xã Mà Cooih, huyện Đông Giang