• (0235) 3811657
  • (0235) 3810765
  • qtgqnam2005@gmail.com

Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 2018, đấu giá tài sản công, tài sản thi hành án, ô tô, máy móc, thiết bị và các tài sản khác tại Quảng Nam, Thành phố Tam Kỳ, Thành phố Hội An và các huyện Điện Bàn, Núi Thành, Thăng Bình, Nam-Bắc Trà My, Phước Sơn, Tiên Sơn, Duy Xuyên...


Thông báo bán đấu giá xe ô tô Toyota

Công ty Cổ phần Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản: Xe ô tô đã qua sử dụng, nhãn hiệu Toyota, biển số 92E-0423, 5 chỗ ngồi, đăng ký sử dụng lần đầu năm 1998, số khung AE111 - 0022859, số máy 4A M095641 của Báo Quảng Nam. Giá khởi điểm: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

Thông báo bán đấu giá xe ô tô U oát

Tài sản bán đấu giá là:Xe ô tô đã qua sử dụng biển kiểm soát 92E - 0845, nhãn hiệu YAZ, số khung 0261817, số máy 41787000311244, đăng ký sử dụng lần đầu ngày 19/7/1991 Giá khởi điểm: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn)

Thông báo bán đấu giá QSDĐ và tài sản gắn liền với đất

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng 150m2 đất ở và 350m2 đất trồng cây lâu năm, thửa số 78, tờ bản đồ số 8, được Uỷ ban nhân dân huyện Thăng Bình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số G 294278 ngày 06/9/1995 (cấp cho hộ Dương Tám) và tài sản gắn liền trên đất gồm: Một ngôi nhà cấp 4, tường xây, sườn gỗ, lợp ngói và tôn, nền lát gạch men, diện tích 46,8m2