• (0235) 3811657
  • (0235) 3810765
  • qtgqnam2005@gmail.com

Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 2018, đấu giá tài sản công, tài sản thi hành án, ô tô, máy móc, thiết bị và các tài sản khác tại Quảng Nam, Thành phố Tam Kỳ, Thành phố Hội An và các huyện Điện Bàn, Núi Thành, Thăng Bình, Nam-Bắc Trà My, Phước Sơn, Tiên Sơn, Duy Xuyên...

Thông báo đấu giá gỗ

Tài sản đấu giá: Lô gỗ có khối lượng: 14,284 m3 gỗ phách chủng loại: Gõ, Xoan đào, Giổi, Chò, Sơn huyết, chuồn là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Giá khởi điểm: 123.666.000 đồng (Một trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm sáu mươi sáu ngàn đồng chẵn)Thông báo đấu giá tài sản thi hành án

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm: - Tài sản 1: Quyền sử dụng đất có diện tích 262,7 m2 và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 221/2, tờ bản đồ số 03, khối Cẩm Sa, Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thuộc quyền sở hữu của ông Lý Quốc Tuấn và bà Trần Thị Chung. Giá khởi điểm: 801.673.547 đồng (Tám trăm lẻ một triệu, sáu trăm bảy mươi ba ngàn, năm trăm bốn mươi bảy ngàn đồng) - Tài sản 2: 01 máy lọc nước uống đóng chai 500L/giờ của Bà Trần Thị Chung, Ông Lý Quốc Tuấn, Nơi đăng ký HKTT: Khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn. Giá khởi điểm: 29.484.000 đồng (Hai mươi chín triệu, bốn trăm tám mươi bốn ngàn đồng) (Lưu ý: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá 2 tài sản được quyền ưu tiên)

Thông báo đấu giá tài sản QSDĐ TMDV

Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất TM-DV trả tiền một lần cho thời hạn 50 năm tại Lô B54 có diện tích 527,3m2 , đường Trương Chí Cương, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ Giá khởi điểm: 1.423.710.000 đồng (Một tỷ bốn trăm hai mươi ba triệu bảy trăm mười nghìn đồng)

Thông báo đấu giá QSDĐ thuê lô A 66 đường Trương Chí Cương

Tài sản đấu giá : Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất TM-DV trả tiền một lần cho thời hạn 50 năm tại Lô đất A 66, có diện tích 706,3m2 , tại đường Trương Chí Cương, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ. Giá khởi điểm: 2.683.940.000 đồng (Hai tỷ sáu trăm tám mươi ba triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn)

Thông báo đấu giá QSDĐ thuê khu dân cư khối phố 8, phường An Mỹ

Tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất TM-DV trả tiền một lần cho thời hạn 50 năm tại Lô đất thuộc khu dân cư Khối phố 8, có diện tích 1.024,3m2, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Giá khởi điểm: 2.253.460.000 đồng (Hai tỷ ba trăm năm mươi ba triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)


Thông báo đấu giá tài sản vi phạm hành chính

Tài sản đấu giá là: Vụ xe 29KT - 00342 gồm (Dép nhựa; Giày cao gót; Giày da nữ; Máy uốn tóc hiệu .....) của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam. Giá khởi điểm: 37.925.000 đồng, Bằng chữ: (Ba mươi bảy triệu, chín trăm hai mươi lăm ngàn đồng chẵn)chi tiết như sau.