• (0235) 3811657
  • (0235) 3810765
  • qtgqnam2005@gmail.com

Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 2018, đấu giá tài sản công, tài sản thi hành án, ô tô, máy móc, thiết bị và các tài sản khác tại Quảng Nam, Thành phố Tam Kỳ, Thành phố Hội An và các huyện Điện Bàn, Núi Thành, Thăng Bình, Nam-Bắc Trà My, Phước Sơn, Tiên Sơn, Duy Xuyên...Thông báo đấu giá xe ô tô 92E-0584

1. Tài sản đấu giá là: Thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng nhãn hiệu Faw, biển số 92E-0584, sản xuất năm 2001, sử dụng từ năm 2001, số máy 4100QB1A0109226, số khung LFWJ49B971TA04045 ( bán phế liệu). Giá khởi điểm: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn)

Thông báo đấu giá 02 xe ô tô

Tài sản 01: Chiếc xe ô tô 92C-080.38, nhãn hiệu JINBEI, loại xe: tải thùng kín, số máy: 485100316905, số khung: LSYCJD2L16H050389, số loại: SY1021, dung tích: 2270. Tài sản 02: Chiếc xe ô tô 43C-076.23, nhãn hiệu: Mazda, số khung: SRX0E2MH000478, số máy: FE953605, số loại: E2000, dung tích xilanh: 2184, loại xe: tải thùng kín


Thông báo đấu giá gỗ

Tài sản đấu giá: Lô gỗ có khối lượng: 14,284 m3 gỗ phách chủng loại: Gõ, Xoan đào, Giổi, Chò, Sơn huyết, chuồn là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Giá khởi điểm: 123.666.000 đồng (Một trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm sáu mươi sáu ngàn đồng chẵn)