• (0235) 3811657
  • (0235) 3810765
  • qtgqnam2005@gmail.com

Thông báo đấu giá
Thông báo đấu giá xe ô tô 92E-0584

1. Tài sản đấu giá là: Thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng nhãn hiệu Faw, biển số 92E-0584, sản xuất năm 2001, sử dụng từ năm 2001, số máy 4100QB1A0109226, số khung LFWJ49B971TA04045 ( bán phế liệu). Giá khởi điểm: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn)

Thông báo đấu giá 02 xe ô tô

Tài sản 01: Chiếc xe ô tô 92C-080.38, nhãn hiệu JINBEI, loại xe: tải thùng kín, số máy: 485100316905, số khung: LSYCJD2L16H050389, số loại: SY1021, dung tích: 2270. Tài sản 02: Chiếc xe ô tô 43C-076.23, nhãn hiệu: Mazda, số khung: SRX0E2MH000478, số máy: FE953605, số loại: E2000, dung tích xilanh: 2184, loại xe: tải thùng kín


Thông báo đấu giá gỗ

Tài sản đấu giá: Lô gỗ có khối lượng: 14,284 m3 gỗ phách chủng loại: Gõ, Xoan đào, Giổi, Chò, Sơn huyết, chuồn là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Giá khởi điểm: 123.666.000 đồng (Một trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm sáu mươi sáu ngàn đồng chẵn)Thông báo đấu giá tài sản thi hành án

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm: - Tài sản 1: Quyền sử dụng đất có diện tích 262,7 m2 và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 221/2, tờ bản đồ số 03, khối Cẩm Sa, Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thuộc quyền sở hữu của ông Lý Quốc Tuấn và bà Trần Thị Chung. Giá khởi điểm: 801.673.547 đồng (Tám trăm lẻ một triệu, sáu trăm bảy mươi ba ngàn, năm trăm bốn mươi bảy ngàn đồng) - Tài sản 2: 01 máy lọc nước uống đóng chai 500L/giờ của Bà Trần Thị Chung, Ông Lý Quốc Tuấn, Nơi đăng ký HKTT: Khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn. Giá khởi điểm: 29.484.000 đồng (Hai mươi chín triệu, bốn trăm tám mươi bốn ngàn đồng) (Lưu ý: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá 2 tài sản được quyền ưu tiên)